Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 1000-1999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 1000-1999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 1000-1999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
1520 Generalni Wykonawcy - obiekty mieszkalne i komercyjne
1711 Wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej - sprzedaż i montaż
1711 Wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania - Sprzedaż, Serwis, Montaż
1731 Wykonawcy instalacji elektrycznej
1740 Wykonawcy izolacji
1740 Wykonawcy - prace kamieniarskie
1740 Wykonawcy - prace tynkarskie
1740 Wykonawcy - prace kamieniarskie
1740 Wykonawcy - prace dekarskie
1750 Wykonawcy - prace ciesielskie
1761 Wykonawcy - pokrycia dachowe
1761 Wykonawcy - blacharstwo
1761 Wykonawcy - siding
1771 Wykonawcy - prace betonowe
1799 Wykonawcy - zawody specjalne, nigdzie indziej niesklasyfikowane